Jakość energetyczna budynków

Znaczenie efektywności energetycznej jest bardzo ważne zarówno ze względów finansowych dla indywidualnego inwestora, jak i z przyczyn globalnych (zużycie nośników energii i emisja zanieczyszczeń). Świadczy o tym nie tylko technologia budowy nowych domów, ale także modernizacja istniejących ścian. Nowoczesne materiały budowlane mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną budynków. Dlatego ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną PETRALANA jest powszechnie stosowaną techniką termomodernizacyjną.

Czym jest jakość energetyczna budynków?
Klasa energetyczna budynków wpływa na koszty eksploatacji, głównie koszty ogrzewania. Materiały konstrukcyjne użyte do budowy ścian zmniejszają w różnym stopniu straty ciepła. Pod tym względem charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda λ, który wskazuje na ilość ciepła przepływającego przez przegrodę. Wełna mineralna to doskonały materiał termoizolacyjny, który jednocześnie spełnia funkcje izolacji akustycznej i przeciwpożarowej. Izolacyjność cieplna materiału jest tym skuteczniejsza, im mniejszy jest współczynnik λ. Ocieplenie ścian warstwą wełny mineralnej o niskim współczynniku lambda to gwarancja oszczędności kosztów ogrzewania a dodatkowo tzw. świadectwo energetyczne budynku określa wartość rynkową inwestycji.

Przemieszczanie się ciepła z terenu do otoczenia odbywa się przez wszystkie ściany zewnętrzne, dachy, fundamenty oraz otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne, jednak ze względu na jego powierzchnię w szkielecie budynku, udział ścian zewnętrznych w stratach ciepła jest ogromny. . znaczny Dodatkowo prawidłowo wykonane ocieplenie ściany zewnętrznej zwiększa jej temperaturę, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię do utrzymania jednakowej temperatury ściany i wnętrza oraz poprawia komfort użytkowania. Ściana nie jest narażona na wilgoć i rozwój grzybów. Dodatkowo, stosując wełnę mineralną jako warstwę izolacyjną, zapewniamy swobodę przenikania pary wodnej, a nasze mieszkanie może „oddychać”.

zdjeci1
Przepływ ciepła z budowli do otoczenia odbywa się poprzez wszystkie ściany zewnętrzne, dachy, fundamenty oraz okna, drzwi i system wentylacji.

Dodatkowe korzyści izolacji ścian wełną skalną PETRALANA

Wysoki współczynnik odporności ogniowej

  • włókna wełny skalnej zaczynają się topić powyżej temperatury 10000C
  • wełna skalna PETRALANA jest niepalna – w najwyższej klasie reakcji na ogień A1.

Doskonały materiał dźwiękochłonny
Porowata struktura wełny kamiennej PETRALANA, na którą składają się włóknisty spójny materiał i puste przestrzenie, charakteryzuje się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku. Dzięki swojej włóknistej strukturze produkty z wełny kamiennej PETRALANA są doskonałym materiałem dźwiękochłonnym. Produkty PETRALANA mają wysoką zdolność pochłaniania dźwięku. Dzięki właściwościom dźwiękochłonnym wełny kamiennej PETRALANA odbite dźwięki szybko znikają, a poziom hałasu w izolowanych pomieszczeniach zostaje obniżony.

zdjecie2
Dzięki właściwościom dźwiękochłonnym wełny kamiennej PETRALANA odbite dźwięki szybko znikają, a poziom hałasu w izolowanych pomieszczeniach zostaje obniżony.

Wysoki współczynnik paroprzepuszczalności
Dzięki strukturze włókien, właściwościom hydrofobowym włókien oraz braku właściwości higroskopijnych wełny kamiennej para wodna może swobodnie przemieszczać się pomiędzy włóknami wełny. Niski opór dyfuzyjny pozwala skondensowanej parze wodnej nagromadzonej w pomieszczeniach na ucieczkę przez ściany na zewnątrz bez gromadzenia się na wewnętrznej powierzchni ściany lub na paroprzepuszczalnej powłoce w jej środku.

zdjecie3
Dzięki strukturze włókien, właściwościom hydrofobowym włókien oraz braku właściwości higroskopijnych wełny kamiennej para wodna może swobodnie przemieszczać się pomiędzy włóknami wełny.

Materiał nieorgraniczny, naturalny, mineralny, niewrażliwy na czynniki biologiczne
Wełna mineralna nie jest atakowana przez gryzonie; stanowi dodatkową barierę.
Bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne.
Odporność na oddziaływanie czynników zewnętrznych = trwałość/zachowanie właściwości.
Jako produkt naturalny mineralna wełna kamienna PETRALANA jest odporna na działanie czynników zewnętrznych, co zapewnia zachowanie właściwości izolacyjnych i szczelności przez wiele lat.

palety-petralight
Jako produkt naturalny mineralna wełna kamienna PETRALANA jest odporna na działanie czynników zewnętrznych, co zapewnia zachowanie właściwości izolacyjnych i szczelności przez wiele lat.

DOBRY DOM

ul. Wrzesława Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów

9:00-17:00

17 852 52 20