Etapy budowy domu

ETAP I - Stan zerowy
Stan zerowy to budowa fundamentu budynku – jednego z najważniejszych elementów inwestycji. Dobrze wykonany fundament gwarantuje możliwość korzystania z budynku przez wiele pokoleń.

 1. Przygotowanie terenu inwestycji.
 2. Wytyczenie budynku oraz usunięcie ziemi roślinnej, tzw. humusem. Pozostawienie resztek roślin bądź innych cząstek organicznych może spowodować szybki rozwój grzybów pleśniowych.
 3. Liniowe wykopy ziemne, wykonanie ław fundamentowych wraz ze zbrojeniem
 4. Precyzyjna izolacja pozioma pod ściany fundamentowe papą termozgrzewalna.
 5. Ułożenie murowanych ścian fundamentowych z bloczków betonowych grubości 24 cm.
 6. Wykonanie zagęszczenia podsypki fundamentowej.
 7. Rozprowadzenie części instalacji kanalizacyjnej i wodnej.
 8. Wylanie płyty betonowej ze wszystkimi warstwami izolacji przeciwwodnej i cieplnej oraz wylewki poziomującej dla stanu zerowego.
 9. Ustawienie kotew stalowych.
 10. Wykonanie schodów zewnętrznych.ETAP II - Stan surowy otwarty
Na ten etap składa się wykonanie konstrukcji szkieletu budynku. Obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami, które podczas kolejnych kondygnacji stanowią platformę roboczą na budynku. Najważniejszym elementem w technologii drewnianej jest odpowiedni surowiec. Drewno (najczęściej sosna kl. II) użyte do montażu powinno być zaimpregnowane preparatem głęboko penetrującym, bez zasinień, chorych sęków, pęknięć, frezowane, a także odpowiednio wysuszone (max. 16-19%).

 1. Realizacja izolacji przeciwwilgociowej poziomej pod konstrukcję szkieletową.
 2. Montaż podstawy konstrukcyjnej o przekroju 100 x 160 mm do płyty betonowej za pomocą ustawionych kotew stalowych.
 3. Łączenie ścian zewnętrznych do podstawy konstrukcyjnej. Przekrój słupów 50 x 160 mm i 160 x 160 mm w rozstawie 40 cm.
 4. Obicie ścian zewnętrznych z zewnątrz płytą OSB.
 5. Montaż belek stropowych o przekroju 100 x 200 mm w rozstawie 80 cm.
 6. Zamocowanie stężeń pomiędzy belkami stropowymi.
 7. Wykonanie oczepu na belkach stropowych o przekroju 100 x 160 mm.
 8. Montaż więźby dachowej o przekroju krokwi 70 x 160 mm w rozstawie 80 cm.
 9. Budowa kominów ponad połacią dachową z cegły klinkierowej.
 10. Wykonanie poszycia dachu płytą OSB lub deskowanie.
 11. Ułożenie podłogi w części użytkowej poddasza.
 12. Wykonanie ścianek działowych na parterze i poddaszu z kantówek o przekroju 50 x 100 mm w rozstawie 40 cm.ETAP III - Stan surowy zamknięty
Ta faza inwestycji obejmuje wykonanie i montaż wszystkich elementów budowlanych (okna, drzwi zewnętrzne oraz ścianki działowe itp.), które umożliwiają przeprowadzenie robót wykończeniowych.

 1. Ułożenie izolacji wiatrowej na ścianach zewnętrznych.
 2. Montaż okien.
 3. Montaż drzwi zewnętrznych.
 4. Ułożenie pokrycia dachu.
 5. Wykonanie elewacji wraz z warstwą izolacyjną.
 6. Montaż rynien i rur spustowych.
 7. Montaż parapetów zewnętrznych.
 8. Wykonanie instalacji elektrycznej.
 9. Wykonanie instalacji wod.-kan.
ETAP IV Stan deweloperski - wykończenie
To zakończenie całej budowy domu. Podczas wykańczania domu trzeba wykazać się prawdziwymi zdolnościami organizacyjnymi, szczególnie jeśli część prac chce się wykonać we własnym zakresie.

 1. Budowa konstrukcji schodów wewnętrznych, a po pewnym czasie montaż poręczy i tralek.
 2. Montaż wewnętrznej izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 150 mm w ścianach zewnętrznych, 100 mm w ścianach wewnętrznych, 200 mm między krokwiami, oraz ułożenie folii paraizolacyjnej gr. 0,15 mm od wewnątrz na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.
 3. Montaż instalacji gazowej.
 4. Malowanie elewacji zewnętrznej.
 5. Montaż elewacji wewnętrznej z płyta gipso-kartonowych (w łazience z płyt g-k wodoodpornych).
 6. Montaż parapetów wewnętrznych.
 7. Dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów lakierem do drewna.
 8. Montaż drzwi wewnętrznych.
 9. Ułożenie płytek i terakoty po mniej więcej sześciu tygodniach od wykonania wylewki samopoziomującej.
 10. Ułożenie deski podłogowej lub parkietu.
 11. Biały montaż - zamocowanie armatury oraz urządzeń technicznych, kuchenki, kotła, wentylatorów itp., montaż osprzętu elektrycznego.


Później pozostaje już tylko przeprowadzenie prób szczelności instalacji i prawidłowej pracy urządzeń, dokonanie ewentualnych regulacji lub poprawek.

DOBRY DOM

ul. Wrzesława Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów

9:00-17:00

17 852 52 20