FOBOS

  • Niezapalność drewna
  • Ochrona przed ogniem
  • Kontakt

„NIEPALNOŚĆ CZY NIEZAPALNOŚĆ DREWNA?”

Niezaimpregnowane drewno, jako materiał łatwopalny, w kontakcie z ogniem może przyczyniać się do rozwoju pożaru i rozgorzenia (gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia). Stosując solne impregnaty ogniochronne zasadniczo ograniczamy rozprzestrzenianie ognia – poprzez nadanie zaimpregnowanym drewnianym elementom konstrukcji klasy NRO (nierozprzestrzenianie ognia). Należy przy okazji rozgraniczyć pojęcia „niezapalności” od „niepalności”. Zaimpregnowane drewno ostatecznie ulegnie spaleniu, jednak nadanie drewnu cechy tzw. „niezapalności” (klasa reakcji na ogień B) opóźnia moment zapalenia się drewna i spowalnia rozgorzenie. Impregnat przyspiesza zwęglanie powierzchni drewna, co zasadniczo „przygasza ogień”. Dodatkowo składniki impregnatu rozcieńczają palne gazy powstające przy pożarze i pochłaniają wydzielające się ciepło. Powodują one samogaśnięcie płomienia na drewnie po usunięciu źródła ognia. W ten sposób drewno zabezpieczone ogniochronnie nie przyczynia się do rozwoju pożaru i minimalizuje powstałe szkody. Należy tu dodać, że impregnacja ogniochronna drewna zasadniczo nie wpływa na nośność konstrukcji i poziom uzyskanej odporności ogniowej np. R15 czy R30. O tych kwestiach decyduje stosowanie odpowiednich przekrojów drewnianych elementów. Bez obliczeń można przyjmować, że belki z drewna litego o szerokości nie mniejszej niż 14 cm mają odporność ogniową R30.

IMPREGACJA A REAKCJA NA OGIEŃ?

Stosując środki ogniochronne zmieniamy sposób oddziaływania ognia na użyte materiały i ograniczamy ich udział w rozwoju pożaru. Reakcję zaimpregnowanych elementów drewnianych na ogień opisuje się poprzez system klasyfikacji EUROCLASS. System ten pokazuje, jak produkt zachowuje się w przypadku działania ognia - czy zaimpregnowany element łatwo i szybko się zapala, czy podczas tego procesu wydziela się dym lub też czy jest odporny na działanie płomieni.

Drewno zaimpregnowane np. do klasy reakcji B-s1,d0 odpowiada wyrobowi „niezapalnemu, nie kapiącemu i nieodpadającemu pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniającemu ognia". Z punktu widzenia ochrony drewna przed ogniem dochodzi tu element nierozprzestrzeniania ognia NRO – impregnaty o takim parametrze w zasadniczy sposób ograniczają rozwój pożaru.

JAK OGRANICZYĆ ROZWÓJ POŻARU?

Poziom ochrony drewna przed ogniem w klasie B-s1,d0 oraz NRO można osiągnąć stosując np. jeden z bardziej znanych na rynku ogniochronny impregnat FOBOS® M-4, który łączy w sobie ochronę przed ogniem z zabezpieczeniem drewna przed biokorozją (atakiem grzybów domowych, pleśniowych i owadów).

Dzięki prostej aplikacji stosowanie FOBOSU® M-4 nie wymaga szczególnych kwalifikacji, czy dodatkowego przeszkolenia. Jedynym warunkiem koniecznym do uzyskania deklarowanego zakresu ochrony drewna jest przestrzeganie instrukcji stosowania szczególnie w zakresie normy wydajności preparatu tj. 1kg preparatu na 5m2 powierzchni drewna. Impregnat stosowany jest w postaci 30% wodnego roztworu i jest dostępny na rynku w wiaderkach 5kg oraz workach 25kg.

POTWIERDZONA JAKOŚĆ

Skuteczność ochrony drewna przed ogniem jest potwierdzona w badaniach wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej i posiada Aprobatę Techniczną, dostępną na stronie www.impregnatyfobos.pl

KONTAKT

Pełną informację o impregnatach ogniochronnych i biochronnych FOBOS® oraz pomoc techniczną można uzyskać w firmie LUVENA S.A. poprzez kontakt telefoniczny (61 89 00 300) lub korzystając z poczty elektronicznej kontakt@impregatyfobos.pl

LUVENA S.A.
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń
tel. 61 89 00 300
www.impregnatyfobos.pl
kontakt@impregatyfobos.pl

DOBRY DOM SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

ul. Litewska 10, 35-302 Rzeszów

9:00-17:00

17 852 52 20